Groene Mineralen Centrales

Hoe werkt de Groene Mineralen Centrale? Bekijk hier het filmpje!

In het concept van de Groene Mineralen Centrale worden mest, zuiveringsslib en ander organische reststromen beschouwd als een bron van mineralen, organische stof en energie. Op de Groene Mineralen Centrales werken bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen samen aan de ontwikkeling van nieuwe concepten voor de verwerking van mest tot waardevolle mineralen meststoffen en herwonnen grondstoffen. Het sluiten van kringlopen en het bieden van een duurzame oplossing voor het mineralenoverschot in de landbouw staan hierbij centraal.

Groene Mineralen Centrales zijn demonstratielocaties waar duurzame en kosteneffectieve oplossingen voor de verwerking van mest, zuiveringsslib en organische afvalstromen worden ontwikkeld, getest en geïmplementeerd. Bij het ontwikkelen van deze concepten staan de volgende vier pijlers centraal:

  • Technologie
  • Markt
  • Bedrijfseconomische voordelen
  • Milieuvoordelen

Hier vind je de flyer van de Groene Mineralen Centrale

 

logo gmc