Nieuws

Innovatieve mineralencentrale scheidt fosfaat en stikstof

Vandaag opende Hare Majesteit Koningin Máxima de eerste mineralencentrale van Nederland. Deze centrale wint mineralen terug uit mest en organische restproducten van de voedselverwerkende industrie. Dit dringt transport terug en verbetert de benutting van nutriënten en organische stof door de gewassen. Bovendien kan het bijdragen aan de verlaging van het kunstmestgebruik in de regio. Onderzoekers van Wageningen Environmental Research droegen bij aan de ontwikkeling van het verwerkingsproces.

Konigin Maxima opent Groene Mineralen Centrale in Beltrum

Koningin Máxima opent woensdagmiddag 4 september de Groene Mineralen Centrale in Beltrum.  

De Groene Mineralen Centrale scheidt mest en andere reststromen, afkomstig uit de regio, in een kunstmestvervanger, een bodemverbeteraar, een fosfaatmeststof en schoon water. Het is de eerste centrale van het land waar dit gebeurt. De vloeibare kunstmestvervanger is rijk aan mineralen en wordt door lokale boeren afgenomen. Zij zullen ook gebruikmaken van de bodemverbeteraar. 

SYSTEMIC Outreach Locations

Spread over Europe, eleven large-sized anaerobic digester plants have been selected as outreach locations. All outreach locations have a strong interest in opportunities for Nutrient Recovery and Reuse (NRR) and want to find out if this could be a sustainable and profitable way to prepare their business for the future. All outreach locations offer excellent opportunities for implementation of NRR technologies, enhancement of existing NRR technologies and/or optimization of their business case.

SYSTEMIC Demonstration plants

SYSTEMIC, which stands for ‘Systemic large scale eco-innovation to advance the circular economy and mineral recovery from organic waste in Europe, is a European Commission H2020 project which aims to demonstrate the economic viability of recovering and reusing nutrients from bio-waste, animal manure and sewage sludge for agriculture. The project involves 15 consortium partners, is coordinated by Wageningen Environmental Research, and was launched in June 2017.