Overslaan en naar de inhoud gaan

Partners

Wageningen University and Researchwur

To explore the potential of nature to improve the quality of life. Dat is de missie van Wageningen University & Research. Onze 6.500 medewerkers en 10.000 studenten uit ruim honderd landen werken in ons domein van gezonde voeding en leefomgeving overal ter wereld, zowel voor overheden als voor het bedrijfsleven. Wageningen University & Research is het samenwerkingsverband tussen Wageningen University en Stichting Wageningen Research.

Wageningen Environmental Research (Alterra) draagt door deskundig en onafhankelijk onderzoek bij aan het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige en duurzame groene leefomgeving. Er wordt toepassingsgericht- en praktijkonderzoek uitgevoerd in opdracht van de overheid, het bedrijfsleven en non-profitorganisaties.

contact: info@groenemineralencentrale.nl

 

gzv

Groot Zevert Vergisting

Groot Zevert exploiteert sinds 2004 op de voormalige vuilstortplaats ‘De Bellegoor’ een moderne biovergistingsinstallatie. Hier verwerken we dierlijke mest aangevuld met reststromen uit de diervoeding- en voedingsmiddelenindustrie tot onder andere biogas. Met de vergister biedt Groot Zevert veehouders in de regio een verantwoorde en betaalbare oplossing voor de afzet van mest.

In 2016 is de vergistingsinstallatie gemoderniseerd en biedt sindsdien extra mogelijkheden voor het verwerken en opwaarderen van organische mest. Jaarlijks kunnen we ongeveer 90.000 m3 mest verwerken tot waardevolle eindproducten en exportwaardige mest.

Bij de biovergister van Groot Zevert staat de eerste Nederlandse ‘Groene Mineralen Centrale’. Het doel hiervan is te komen tot een duurzame en economisch haalbare oplossing voor de verwerking en afzet van mest en organische afvalstromen. Groot Zevert werkt al een aantal jaren samen met een aantal vooraanstaande bedrijven en instellingen aan een procedé om waardevolle mineralen uit de mest te halen. Bij dit fractioneren, ontleden we de mest na de vergisting in stikstof-, fosfaat, en kaliummeststoffen, schoon (loosbaar) water en organisch materiaal.

Website: www.groot-zevert.nl 

Contact: Info@grootzevert.nl

 

NI

Nijhuis Industries

Als bijdrage aan een circulaire economie staat Nijhuis Industries voor ‘solid solutions in a fluid world’. Wij ontwerpen en realiseren oplossingen voor (afval)water en organisch afval, voor duurzaam watergebruik en grondstoffenterugwinning. Wij leveren Design, Build, Finance, Operate and Maintain (DBFMO) installaties voor industrieën, stedelijke gebieden en utiliteiten, opdat zij kunnen voldoen aan de uitdagingen van vandaag en van de toekomst.

Met op dit moment meer dan 2400 referenties in meer dan 110 landen is het Nijhuis’ doel om kosten om te zetten in duurzame opbrengsten. Nijhuis is ontstaan in 1904 en is in staat om door middel van het combineren van haar jarenlange expertise en applicatiekennis hoogwaardige, innovatieve en solide oplossingen te leveren.

Nijhuis GENIAAL - Van mest en digestaat naar groene meststoffen en schoon water. GENIAAL is een innovatieve, schaalbare en uitbreidbare oplossing voor zowel mest als digestaat welke bestaat uit verschillende technologie blokken. Afhankelijk van de situatie van de klant en de business case worden de best mogelijke technologieën geselecteerd. Bij de realisatie van de complete GENIAAL oplossing kan er tussen de 60-80% van het totale volume van het ruwe mest of digestaat direct worden geloosd als schoon water op het oppervlaktewater en tussen de 20-40% wordt teruggewonnen als groene meststoffen.
 

Website: www.nijhuisindustries.com

Contact: info@nijhuisindustries.com

 

Financiers

Logo

logo

 

Contact Info

Dr. O.F. Schoumans

Wageningen Environmental Research (Alterra)
Droevendaalsesteeg 3
6708 PB Wageningen
tel. 0317-486446 / 06-20534209

Email: info@groenemineralencentrale.nl