NIJHUIS GENIAAL

Van mest en digestaat naar groene meststoffen en schoon water

Overschot aan mest

Per 1 januari 2014 is er in Nederland wetgeving van kracht geworden die boeren verplicht om een deel van de geproduceerde mest extern te laten verwerken, zodat mest- en in het bijzonder fosfaat in mest - uit de huidige Nederlandse fosfaatketen wordt verwijderd.

Regionaal mest verwerken en terugvoeren in de keten

Nijhuis GENIAAL is ontwikkeld om zowel mest als digestaat kosteneffectief en duurzaam te verwerken waarbij de mest wordt gescheiden in groene meststoffen (fosfaatrijke organische stof, kalium en ammonium) en schoon water. Het GENIAAL systeem is een totaaloplossing en “groene mineralen centrale” voor de verwerking van mest en maakt regionale evenwichtsbemesting mogelijk. Door het opconcentreren van de meststoffen zijn er minder transportbewegingen nodig om het overschot extern te laten verwerken.

Waarom Nijhuis GENIAAL?

GENIAAL is een innovatieve, schaalbare en uitbreidbare oplossing voor zowel mest als digestaat die bestaat uit verschillende technologie blokken. Afhankelijk van de situatie van de klant en de business case worden de best mogelijke technologieën geselecteerd en gecombineerd.

Bij de realisatie van de complete GENIAAL oplossing kan er tussen de 60-80% van het totale volume van het ruwe mest of digestaat direct als schoon water worden geloosd op het oppervlaktewater en tussen de 20-40% wordt teruggewonnen als groene meststoffen.

Toepassingen

De schaalbare GENIAAL oplossing is toepasbaar vanaf 10.000 ton mest en digestaat per jaar. De installatie voldoet aan alle Europese richtlijnen. Wat betreft de kwaliteit van het te lozen water kan Nijhuis met de installatiekeuze ervoor zorgen dat deze voldoet aan de strengste eisen voor lozing op oppervlaktewater.

De voordelen van Nijhuis GENIAAL

  1. Complete mestoplossing en geen reststromen
  2. Schaalbare en uitbreidbare oplossing
  3. Bemesting op maat
  4. Terugverdientijd tussen 3 en 6 jaar
  5. Groene meststoffen (20-40%) en schoon water (60-80%)
  6. Laag chemie verbruik en energie neutraal
  7. Minder transportbewegingen, reductie van CO2
  8. Maakt regionale evenwichtsbemesting mogelijk

Verschillende partners zijn betrokken bij GENIAAL

GENIAAL is door de afdeling R&D van Nijhuis ontwikkeld in samenwerking met GEA Westfalia uit Cuijk (Nederland) en Vergistingsbedrijf Groot Zevert uit Beltrum.

Meer info

Product sheet - GENIAAL

Product sheet - AECO-NAR stikstofterugwining

fig