Groot Zevert Vergisting

GZV

De eerste Groene Minerale Centrale wordt gebouwd bij Groot Zevert Vergisting in de Achterhoek. Op deze locatie wordt jaarlijks 100 kton varkensmest vergist waarbij biogas wordt gewonnen. De komende twee jaar wordt de mestverwerkingsinstallatie uitgebreid tot een Groene Mineralen Centrale. De te bouwen installaties gaan varkensmest verwerken tot minerale meststoffen, bodemverbeteraar en schoon water. Zo wordt de Achterhoek minder afhankelijk van de import van kunstmest.

In het najaar van 2017 wordt begonnen met de bouw van de Groene Mineralen Centrale. De huidige mestvergistingsinstallatie, met een capaciteit van ruim 100 kton per jaar, wordt uitgebreid met innovatieve installaties voor de terugwinning mineralen. De installatie gaat minerale stikstof- en kaliummeststoffen produceren middels het GENIAAL-concept, ontwikkeld door Nijhuis Industries. De terugwinning van mineraal fosfaat gebeurd met de Re-P-eat technologie, ontwikkeld door Wageningen UR. Grootschalige verwerking van mest met deze technologieën is uniek in Nederland.

Dierlijke mest wordt omgezet tot groene energie, minerale meststoffen, bodemverbeteraar en schoon water. Hierdoor verlaagt de CO2 uitstoot en wordt de regio minder afhankelijk kunstmest.

De Groene Mineralen Centrale gaat de volgende producten produceren:

  • Groene energie in de vorm van biogas, stroom en warmte
  • Minerale stikstofmeststof (ammoniumsulfaat)
  • Stikstof-Kalium concentraat
  • Mineraal fosfaat (struviet)
  • Organische bodemverbeteraar met een laag fosfaatgehalte
  • Schoon water

De geproduceerde producten worden zoveel mogelijk in de regio afgezet. Zo wordt het geproduceerde biogas via een 1-op-1 verbinding getransporteerd naar de nabijgelegen fabriek van FrieslandCampina waar het aardgas vervangt. De herwonnen stikstof- en kaliummeststoffen zijn in de regio gewild als meststoffen. Ook de nutriënt-arme bodemverbeteraar zal regionaal in de akkerbouw worden afgezet. Deze bodemverbeteraar draagt bij aan het behoudt van organische stof in de bodem waardoor de bodemkwaliteit verbeterd. Het herwonnen fosfaat wordt geëxporteerd naar gebieden met een tekort aan fosfaatmeststoffen. Zo worden kringlopen van nutriënten gesloten.

De samenstelling van de meststoffen en bodemverbeteraars wordt afgestemd op de gewasbehoefte. Hierdoor kunnen landbouwgronden op een efficiënte wijze bemest worde zonder verliezen van nutriënten naar het milieu.

Volg de voortgang van de bouw van de Groene Mineralen Centrale via deze website!

Schema